Σχετικά με το σεμινάριο

Μια απόπειρα να συνδυάσουμε την ύλη με το πνεύμα, το συναίσθημα με την σκέψη, την πνευματική με την οργανική ενέργεια μέσω του “παίζειν” δια του Θεάτρου. Ερεθίσματα για ελεύθερη δημιουργική έκφραση, στον κύκλο μιας παρένθεσης όπου το σώμα μιλά, ο λόγος γίνεται κίνηση, το “εμείς” αποκτά μορφή, η στιγμή γίνεται Αναπνοή. Απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να παίξουν με τους αισθήσεις τους, να ανακαλύψουν νέους τρόπους έκφρασης, να αντιληφθούν τον υποκειμενικό και αντικειμενικό χώρο και χρόνο σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, να προσεγγίσουν με έναν άλλον τρόπο την τέχνη του Θεάτρου.

Δευτέρα 20.30 – 23.30 (όλο το χρόνο)

Εισηγητής σεμιναρίου

Επίπεδο δυσκολίας

Αρχάριος

Απαιτούμενος εξοπλισμός

Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός